Cheltenham
Friendly
Cheltenham 8 v 14 Cardiff
09 February 1938
Cardiff

Match Report