Cardiff
Friendly
Cardiff 11 v 8 Pontypool
17 September 1949 - Cardiff Arms Park, Cardiff
Pontypool

Match Report