Cardiff
Friendly
Cardiff 23 v 6 Pontypool
25 September 1963 - Cardiff Arms Park, Cardiff
Pontypool

Match Report