Pontypool
Friendly
Pontypool 11 v 21 Cardiff
01 October 1969 - Pontypool Park, Pontypool
Cardiff

Match Report