Cardiff
Friendly
Cardiff 28 v 5 Pontypool
29 November 1969 - Cardiff Arms Park, Cardiff
Pontypool

Match Report