Cardiff
Friendly
Cardiff 26 v 3 Pontypool
23 September 1970 - Cardiff Arms Park, Cardiff
Pontypool

Match Report