Pontypool
Friendly
Pontypool 6 v 6 Cardiff
14 October 1970 - Pontypool Park, Pontypool
Cardiff

Match Report