Cardiff
Friendly
Cardiff 9 v 15 Pontypool
18 September 1974 - Cardiff Arms Park, Cardiff
Pontypool

Match Report