Pontypool
Friendly
Pontypool 7 v 16 Cardiff
08 October 1975 - Pontypool Park, Pontypool
Cardiff

Match Report