Cardiff
Friendly
Cardiff 9 v 7 Pontypool
29 November 1975 - Cardiff Arms Park, Cardiff
Pontypool

Match Report