Cardiff
Friendly
Cardiff 29 v 16 Pontypool
10 September 1994 - Cardiff Arms Park, Cardiff
Pontypool

Match Report